Protokoll från föräldraråd 8/4-2015
Närvarande: Leila Boukharta (mamma till Alice på blå och Ester på grön) Josefin Englund (mamma till Nora på blå) Therese Jalstrand Olsson (mamma till Linnea på grön), Karin Thorngren förskolechef, Katrin Fröberg förskollärare röd, Carin Åhrberg förskollärare grön och Kristin Janemar förskollärare blå
Information från enheterna: På grön är Therese tillbaka efter föräldraledighet. Molngruppen vill jobba mer med gips och kommer fortsätta med detta i olika former. I 4-års gruppen har de jobbat med lillebror Kanin och har nu gått vidare till vårtecken och fröer.
På röd har de jobbat mycket med känslogubbar och utifrån dessa pratat mycket om känslor med barnen. Framöver kommer fokus ligga på rörelse.
På blå arbetar delfinen med temat vännerna i kungaskogen och blåvalen med barbafamiljen. De äldsta barnen på blå har haft ett tema med Petter och hans 4 getter och ska nu gå vidare med ett spår som barnen är intresserade av, bokstäver.
Kort om personalens utbildningsdag: Vi fick en föreläsning om pedagogisk dokumentation och hur vi kan arbeta så att det blir ett naturligt förhållningssätt i vårt arbete.
Föräldraenkät om förskola: Vi har mestadels fått positiva omdömen av er föräldrar, tidigare hade vi låga poäng på öppettider och matematik och dessa har nu höjts.
Upphandlingen: Föräldrarådet skulle egentligen vara innan anbudet skickades in men blev uppskjutet. anbudet är nu redan inskickat. Den som vinner kommer att driva Tallens förskola i 4 år från och med 1 aug 2015. Måndag 13/4 är utskottet då beslut fattas.
Om C-företaget vinner har vi i personalen beslutat att vi kommer att arbeta mycket med anknytning, mer information om vad det innebär och vad forskning visar presenteras då.
Giftfri förskola: Vi har påbörjat att giftbanta förskolan. Vi har olika listor och rekommendationer som vi då tar hänsyn till. Exempelvis tvättas alla nya textilier, alla gamla leksaker utan CE märkning plockas bort samt trasig elektronik. Vi kommer även fortsättningsvis köpa in färg och skapandematerial som är giftfri.
Frågor från föräldrar: Fotografering. Flera föräldrar önskar gruppfoton på barnens avdelningar. Istället för att ta hit en fotograf bestäms att vi i personalen ansvarar för att ta en gruppbild på avdelningarna. Städ: Att de börjar med att städa på avdelningarna innan stängning är inget hinder för att barn och föräldrar ska kunna röra sig där.

//antecknat av Kristin Janemar

Pin It on Pinterest

Share This