Likabehandlingsarbete

Redogörelse för vårt likabehandlingsarbete

Vi ser likabehandlingsplanen som vår kvalitetssäkring på Tallen.

Vi reviderar planen i maj varje år. Likabehandlingsplanen är ett levande dokument i vårt pedagogiska arbete. Vi har en planeringsmodell som är kopplat till årets plan som vi har som underlag vid våra reflektionstillfällen en gång i veckan.

Barnen, vårdnadshavare och pedagogerna får svara på frågor runt likabehandlingsarbetet under vårterminen så vi kan utvärdera om vi uppnått de mål vi har i planen. Vi arbetar med husmodellen under hela året. Planen presenteras för vårdnadshavare på föräldramötet för nya föräldrar, årliga föräldramöten och på utvecklingssamtalen och föräldraråd.

IMG_0147

Vi inkluderar barnen i likabehandlingsarbetet genom samtal, lek, diskussioner, dramalekar .

På Tallen har vi tre förskollärare som arbetar i Tallens likabehandlingsgrupp. Pedagogerna hjälper sina arbetskamrater vidare i vårt gemensamma likabehandlingsarbete. Pedagogerna träffas tillsammans med förskolechefen 1 gång i månaden. I denna grupp läser vi litteratur, diskuterar aktuella frågor så att arbetet fortgår på alla våra förskolor. Alla har ett gemensamt likabehandlingsplans årshjul.

Nytt för i år är att vi ska ha en likabehandlingsvecka på förskolan varje år. Här ska vi fördjupa vårt arbete och göra det ännu mera synligt för alla på förskolan, barn, pedagoger, vårdnadshavare.

Tallens förskola

Oxelgatan 13 b
753 27 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.30 (Mån-Fre)

20 timmarsbarn erbjuds vistelsetid må-tors 08.30-13.30. Ni kan också ansöka om utökning till 30 timmar.

Visning inför val till förskola – kontakta Katarina på Jordgubben för visning första måndagen i månaden.

KONTAKT

catherine.rose@cforetaget.se

Telefon fsk. chef:
070-020 98 97

Köket: 070-090 41 42
Grodan: 070-020 98 91
Krokodilen: 070-020 98 92
Jordgubben: 070-020 98 93
Lingon: 070-020 98 94
Delfinen: 070-020 98 95
Blåvalen: 070-020 98 96

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se