Föräldrarådet

Föräldrarådet

Det är viktigt för oss på Tallens förskola att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Vi vill att ni ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten.

En del av detta är föräldrarådet; där vi tar upp aktuella frågor från förskolans verksamhet, barnen och föräldrars frågor. Som representant för föräldrarådet är man en länk mellan sin avdelning och föräldrarådet.

 

Föräldrarådsrepresentanter:

2 förälder från varje avdelning, en pedagog från varje enhet samt förskolechefen.

Syfte:

Att genom ett bra samarbete mellan förskola och hem skapa den bästa möjliga grogrunden för barnen.

Att föräldrar skall vara delaktiga i verksamheten och barnens vardag på förskolan.

Att föräldrarådet ska fungera som en informationslänk till de övriga föräldrarna.

Uppgift:

Att som representant samla in information/synpunkter/frågor kring dagens ämne från de andra föräldrarna och lyfta dessa ur ett föräldraperspektiv.

Se till att de andra föräldrarna får protokoll från alla möten.

 

Föräldrarådsmöten:

 • Föräldrarådet träffas 1 gånger per termin.
 • Förskolan ser till att nya föräldrarepresentanter utses varje höstterminen på föräldramöte.
 • Det finns en stående dagordning.
 • Mötena sammankallas minst en vecka i förväg.
 • Protokoll mailas ut till alla föräldrar senast 2 veckor efter mötet.
 • Detta dokument revideras sista föräldrarådet HT2013

Stående dagordning:

 1. Presentation
 2. Senaste protokoll gås igenom
 3. Information från enheterna
 4. Catherine informerar
 5. Dagens ämne
 6. Övriga frågor

Tallens förskola

Oxelgatan 13 b
753 27 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.30 (Mån-Fre)

20 timmarsbarn erbjuds vistelsetid må-tors 08.30-13.30. Ni kan också ansöka om utökning till 30 timmar.

Visning inför val till förskola – kontakta Katarina på Jordgubben för visning första måndagen i månaden.

KONTAKT

catherine.rose@cforetaget.se

Telefon fsk. chef:
070-020 98 97

Köket: 070-090 41 42
Grodan: 070-020 98 91
Krokodilen: 070-020 98 92
Jordgubben: 070-020 98 93
Lingon: 070-020 98 94
Delfinen: 070-020 98 95
Blåvalen: 070-020 98 96

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se