Enheter

Blå

På blå enhet (Delfinen och Blåvalen) går barn mellan 1-3 år.

Hur en dag kan se ut på Blå:

7:00 öppning på Blå enhet

7:30 går alla avdelningar till respektive avdelning

 9:30 fruktstund antingen utomhus eller inomhus.

 10:50 (ca) samling

11:00 (ca) lunch

12.00 sovvila eller läsvila

14.15 mellanmål

17.30 förskolan stänger

Gruppverksamhet 9.00-10.30

Vid varje nytt läsår arbetar vi först och främst för att få en trygg barngrupp.

I våra projekt utgår vi från barnens intressen. Vi pedagoger observerar, dokumenterar, planerar  och reflekterar för att verksamheten ska vara rolig, lärorik och utgå från läroplanens strävansmål samt förskolans likabehandlingsplan. Måndagar och fredagar: Utelek tillsammans med den andra avdelningen. Vi har avdelningsplanering och då passar den andra avdelningen varandras barn.

Även övrig tid under dagen delar vi in barnen i små grupper och provar på olika aktiviteter och leker i olika rum för att få en så lugn miljö som möjligt. Barnen får då också möjlighet att upptäcka och lära sig leka med olika material.

Vi som arbetar på Blåvalen är Jessica, Sarah och Ida.

Vi som arbetar på Delfinen är Fia, Nina och Kajsa.

Grön

colored-pencils-3-1358285-m

Från och med hösten 2014 är de gröna avdelningarna för barn mellan 4-5 år.

Hur en dag kan se ut på Grön:

 • 07.00 förskolan öppnar på enhet Grön
 • 07.30 Går vi över till våra avdelningar och börjar dagen ute på gården
 • 9.00 tisdag och torsdag är barnen indelade i åldersgrupper, 4-åringarna och 5-åringarna för sig. På måndagar och fredagar är det gemensam utelek på gården, då pedagogerna turas om att planera för verksamheten.
 • 11.00 Lunch
 • 12.00 Läsvila
 • 12.30 Barnens val
 • 14.15 Mellanmål
 • 15.00 Utelek

Vi som arbetar på Grodan är Malin, Gunilla, Fairouz, Karin, Danne och Camilla

Vi som arbetar på Krokodilen är Laila, Linnéa, Jessica och Daniel

Röd

pencil-color-2-1406545-m

Enhet Röd – Jordgubben och Lingon går barn mellan 1-3 år.

Hur en dag kan se ut på Röd:

 • 7.00 Förskolan öppnar på enhet Blå
 • 7.30 Går vi över till Röd ute/innevistelse
 • 9.00-10.30 Gruppverksamhet
 • 9.30 Fruktstund antingen ute eller inn
 • 10.50 Samlinge
 • 11.10 Lunch
 • 11.45-13.30 Läs/Sovvila, fri lek inne/ute
 • 14.15 Mellanmål
 • 15.00 Ute/Innevistelse
 • 17.00 Barn som är kvar samlas på blå och äter frukt
 • 17.30 Förskolan stänger

Vi varje nytt läsår arbetar vi först och främst för att få en trygg barngrupp. Måndagar och fredagar: Ute/innelek tillsammans med den andra avdelningen. Vi har avdelningsplanering och då passar den andra avdelningen varandras barn.

Under vårterminen kommer vi på Lingon arbeta med ”Jaget”. Vi delar in barnen i mindre grupper och startar upp temat med ett självporträtt.

IMG_1342[1]IMG_1345[1]IMG_1344[1]

Dessa självporträtt är gjorda av  barn mellan 1-3 år.

Vi vill att barnen ska lära sig gemenskap och öka sin självkänsla och utveckla sin identitet. Trygg miljö, trygga barn är en förutsättning för att tillägna sig kunskap.

Under terminen är ”Boktrollet” ett återkommande moment. Barnen tar med sig en favoritbok hemifrån. De får stå i centrum och fritt berätta om boken. Här får även barnen träna på att lyssna på varandra och visa respekt.

Under vårterminen kommer vi på Jordgubben arbeta med matematiska begrepp t.ex Lägesord, sortering och mätning, vi ut går från böckerna om Rutan och Randan.

Barnen har ett stort intresse för färg, lära sig vad färgerna heter och även hur man blandar olika färger, hur blandar man så man får grön eller orange osv.

På morgonen är vi på en avdelning tillsammans och barnen lär känna varandra över hela enheten och likadant är det på eftermiddagen.

Under vårterminen har  3-4 åringarna en grupp tillsammans, vi kommer även i den gruppen att jobba med ”Jaget” och matematik.

Även övrig tid under dagen leker barnen i små grupper och provar på olika aktiviteter, material och leker i olika rum för att få en så lugn miljö som möjligt.

Vi som arbetar på Jordgubben är Towe, Christian, Sara

Vi som arbetar på Lingon är Robin, Katrin, Linnéa

Tallens förskola

Oxelgatan 13 b
753 27 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.30 (Mån-Fre)

20 timmarsbarn erbjuds vistelsetid må-tors 08.30-13.30. Ni kan också ansöka om utökning till 30 timmar.

Visning inför val till förskola – kontakta Katarina på Jordgubben för visning första måndagen i månaden.

KONTAKT

catherine.rose@cforetaget.se

Telefon fsk. chef:
070-020 98 97

Köket: 070-090 41 42
Grodan: 070-020 98 91
Krokodilen: 070-020 98 92
Jordgubben: 070-020 98 93
Lingon: 070-020 98 94
Delfinen: 070-020 98 95
Blåvalen: 070-020 98 96

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se