Enheter

Blå

På blå enhet (delfinen och blåvalen) går barn mellan 1-3 år.

Hur en dag kan se ut på Blå:

7:00 öppning på Blå enhet

7:30 går alla avdelningar till respektive avdelning

 9:30 fruktstund antingen utomhus eller inomhus.

 10:50 (ca) samling

11:00 (ca) lunch

12.00 sovvila eller läsvila

14.15 mellanmål

17.30 förskolan stänger

Gruppverksamhet 9.00-10.30

Vi varje nytt läsår arbetar vi först och främst för att få en trygg barngrupp.

I våra projekt utgår vi från barnens intressen. Vi pedagoger observerar, dokumenterar, planerar  och reflekterar för att verksamheten ska vara rolig, lärorik och utgå från läroplanens strävansmål samt förskolans likabehandlingsplan. Måndagar och fredagar: Utelek tillsammans med den andra avdelningen. Vi har avdelningsplanering och då passar den andra avdelningen varandras barn.

Även övrig tid under dagen delar vi in barnen i små grupper och provar på olika aktiviteter och leker i olika rum för att få en så lugn miljö som möjligt. Barnen får då också möjlighet att upptäcka och lära sig leka med olika material.

Vi som arbetar på Blåvalen är Jessica, Sarah och Ida.

Vi som arbetar på Delfinen är Fia, Nina och Kajsa.

Grön

colored-pencils-3-1358285-m

Från och med hösten 2014 är de gröna avdelningarna för barn mellan 4-5 år.

Hur en dag kan se ut på Grön:

 • 07.00 Förskolan öppnar på enhet Blå.
 • 07.30 Går vi över till enhet Grön och börjar dagen ute på gården
 • 9.00 Mån-tors är barnen indelade i åldersgrupper, 4åringarna och 5åringarna för sig. På fredagar är det gemensam utelek på gården, då pedagogerna turas om att planera för grupperna.
 • 11.15 Lunch
 • 12.00 Läsvila
 • 12.30 Barnens val
 • 14.15 Mellanmål
 • 15.00 Utelek

Vi som arbetar på Grodan är Malin, Gunilla, Fairouz, Karin, Danne och Camilla

Vi som arbetar på Krokodilen är Laila, Linnéa, Jessica och Daniel

Röd

pencil-color-2-1406545-m

Enhet Röd – Jordgubben och Lingon går barn mellan 1-3 år.

Hur en dag kan se ut på Röd:

 • 7.00 Förskolan öppnar på enhet blå
 • 7.30 Går vi över till röd ute/innevistelse
 • 9.00-10.30 Gruppverksamhet
 • 9.30 Fruktstund antingen ute eller inne
 • 10.30 Blöjbyte/
 • 10.50 Samling
 • 11.10 Lunch
 • 11.45-13.30 Läs/Sovvila, fri lek inne/ute
 • 13.30-14.00 Blöjbyte
 • 14.15 Mellanmål
 • 15.00 Ute/Innevistelse
 • 17.00 Barn som är kvar samlas på blå och äter frukt
 • 17.30 Förskolan stänger

Vi varje nytt läsår arbetar vi först och främst för att få en trygg barngrupp. Måndagar och fredagar: Ute/innelek tillsammans med den andra avdelningen. Vi har avdelningsplanering och då passar den andra avdelningen varandras barn.

Under vårterminen kommer vi på Lingon arbeta med ”Jaget”. Vi delar in barnen i mindre grupper och startar upp temat med ett självporträtt.

IMG_1342[1]IMG_1345[1]IMG_1344[1]

Dessa självporträtt är gjorda av  barn mellan 1-3 år.

Vi vill att barnen ska lära sig gemenskap och öka sin självkänsla och utveckla sin identitet. Trygg miljö, trygga barn är en förutsättning för att tillägna sig kunskap.

Under terminen är ”Boktrollet” ett återkommande moment. Barnen tar med sig en favoritbok hemifrån. De får stå i centrum och fritt berätta om boken. Här får även barnen träna på att lyssna på varandra och visa respekt.

Under vårterminen kommer vi på Jordgubben arbeta med matematiska begrepp t.ex Lägesord, sortering och mätning, vi ut går från böckerna om Rutan och Randan.

IMG_1271IMG_1195Här får barnen sortera duplo och sortera strumpor genom atthitta rätt strumpa som finns i högen med den strumpan som man har i handen.

 

Barnen har ett stort intresse för färg, lära sig vad färgerna heter och även hur man blandar olika färger, hur blandar man så man får grön eller orange osv.

På morgonen är vi på en avdelning tillsammans och barnen lär känna varandra över hela enheten och likadant är det på eftermiddagen.

Under vårterminen har  3-4 åringarna en grupp tillsammans, vi kommer även i den gruppen att jobba med ”Jaget” och matematik.

Även övrig tid under dagen leker barnen i små grupper och provar på olika aktiviteter, material och leker i olika rum för att få en så lugn miljö som möjligt.

Vi som arbetar på Jordgubben är Towe, Christian, Sara

Vi som arbetar på Lingon är Robin, Katrin, Linnéa

Pin It on Pinterest

Share This