Källa www.sxc.hu user:mckenna71Vi har vad vi hoppas är ett glädjande besked till er!

Vi kommer att göra om våra syskonavdelningar till åldersindelade enheter. Detta beslut är ett enhälligt majoritetsbeslut från all personal på förskolan. Vi har arbetat fram denna organisation sedan augusti 2011.  Alla har varit med i arbetet och vi har bland annat utgått från personalenkäter, föräldrars utvärdering från 5 årsgrupperna, observationer och utvärderingar runt pedagogisk dokumentation.

 

Grön enhet 4-5 årsavdelning

Röd enhet 1-3 års avdelningar

Blå enhet 1-3 års avdelningar

 

Varför gör vi dessa ändringar?

Vi tror att detta kommer gynna alla barns vistelse på förskolan. Vi kommer kunna anpassa verksamheten bättre till alla barns behov och intressen. Vi kommer kunna dela in barnen i mindre barngrupper och vi kommer lättare kunna anpassa projekt efter barngruppens intressen och behov. Vi tror att det kommer göra att alla barn har lättare att komma till tals. Mindre barngrupper gynnar anknytning, trygghet och skapar nyfikenhet, lust till inlärning och glädje.

Överinskolningarna för era barn kommer vi pedagoger sköta om. I dagsläget vet vi inte exakt vart gröns 1-3 åringar kommer placeras. Det vi kan säga är att alla 1-3 åringar som redan går på blå och röd inte kommer att förflyttas.

Vi kommer erbjuda er alla ett föräldramöte den 3/4 kl. 18.00. Om ni vill komma på mötet så ska ni ha anmält er till era pedagoger innan den 17/3. Detta pga. av att om vi blir många ska vi hyra Almtunas matsal.

Har ni frågor och funderingar innan så är det bara att haffa era pedagoger, vi kan alla svara på era frågor.

Vi ser verkligen fram emot hösten 2014 och vi har förlagt planeringsdagarna sent denna termin för att vi ska kunna färdigställa enheterna till höstens arbete.

Pin It on Pinterest

Share This