Vi vill påminna om att det är föräldramöte för nya föräldrar måndagen den 13 augusti kl. 17 !

Mötet hålls i personalrummet och då berättar vi och svarar på frågor om verksamheten och inskolningen. Närvarar gör förskolechef samt pedagogiska ledare från de tre enheterna. Välkomna!

Pin It on Pinterest

Share This