Det är viktigt för oss på Tallens förskola att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Vi vill att ni ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten.

En del av detta är föräldrarådet; där vi tar upp aktuella frågor från förskolans verksamhet, barnen och föräldrars frågor. Som representant för föräldrarådet är man en länk mellan sin avdelning och föräldrarådet.

Föräldrarådsrepresentanter:

2 förälder från varje avdelning, en pedagog från varje enhet samt förskolechefen.

Syfte:

Att genom ett bra samarbete mellan förskola och hem skapa den bästa möjliga grogrunden för barnen.

Att föräldrar skall vara delaktiga i verksamheten och barnens vardag på förskolan.

Att föräldrarådet ska fungera som en informationslänk till de övriga föräldrarna.

Uppgift:

Att som representant samla in information/synpunkter/frågor kring dagens ämne från de andra föräldrarna och lyfta dessa ur ett föräldraperspektiv.

Se till att de andra föräldrarna får protokoll från alla möten.1142047_50057145

Föräldrarådsmöten:

 • Föräldrarådet träffas 2 gånger per termin.

 • Förskolan ser till att nya föräldrarepresentanter utses varje höstterminen på föräldramöte.

 • Det finns en stående dagordning.

 • Mötena sammankallas minst en vecka i förväg.

 • Protokoll mailas ut till alla föräldrar senast 2 veckor efter mötet.

 • Detta dokument revideras sista föräldrarådet HT2013

Stående dagordning:

 1. Presentation

 2. Senaste protokoll gås igenom

 3. Information från enheterna

 4. Karin informerar

 5. Dagens ämne

 6. Övriga frågor

21/5 16.00-17.15

DAGENS ÄMNE:

Föräldramöten, fester, föräldrafika, sommarfest

Vad/hur/varför

Vi skulle vilja få in era synpunkter, tankar, behov och intresse för dessa olika aktiviteter på förskolan

Varmt välkomna!

Pin It on Pinterest

Share This