Tallens förskola

C Företaget Barnomsorg Bull

Tallens förskola är belägen i Fålhagen bredvid Almtunaskolan. Förskolan är uppdelad i sex åldersinriktade avdelningar:  Blå (Blåvalen & Delfinen) 1-3 år, Röd (Jordgubben & Lingon) 1-3 år och Grön (Grodan & Krokodilen) 4-5 år. Förskolan bedriver en allsidig pedagogisk verksamhet utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö98) och andra antagna mål och riktlinjer för förskolan.

Tallen drivs av C Företaget Barnomsorg Bull på entreprenad av Uppsala kommun.

Läs mer

Telefon

070-020 98 97

Öppettider

07.00-17.30 (Mån-Fre)

E-post

karin.thorngren@cforetaget.se

Pin It on Pinterest

Share This