Tallens förskola

C Företaget Barnomsorg Bull

Tallens förskola är belägen i Fålhagen bredvid Almtunaskolan. Förskolan är uppdelad i sex åldersinriktade avdelningar:  Blå (Blåvalen & Delfinen) 1-3 år, Röd (Jordgubben & Lingon) 1-3 år och Grön (Grodan & Krokodilen) 4-5 år. Förskolan bedriver en allsidig pedagogisk verksamhet utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö98) och andra antagna mål och riktlinjer för förskolan. Tallen drivs av C Företaget Barnomsorg Bull på entreprenad av Uppsala kommun.

Kunskapssyn

Vi vill att alla på vår förskola ska ha roligt, känna sig trygga, vara delaktiga och självständiga. Vi arbetar för att utmana pedagogernas/barnets nyfikenhet, kunskap samt att lyfta fram olikheter och likheter. Vi arbetar för positivt bemötande mot barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Avdelningar

Alla avdelningar är anpassade efter barnens ålder och intressen. Miljön är också väldigt föränderlig utifrån barngruppens behov och vi ser miljön som ”den tredje pedagogen”. Vi skapar hela tiden nya utmaningar, både ute och inne, för barngruppens behov.

Köket

Vi vill att barnen på vår förskola ska få så hälsosam mat som möjligt och har därför valt Happy Food som matleverantör. Maten är till största del lokalproducerad och ekologisk. Vi äter frukt varje förmiddag och erbjuder mellanmål på eftermiddagen.

Kontakta oss

Tallens förskola

Tallens förskola

Oxelgatan 13 b
753 27 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.30 (Mån-Fre)

20 timmarsbarn erbjuds vistelsetid må-tors 08.30-13.30. Ni kan också ansöka om utökning till 30 timmar.

Visning inför val till förskola – kontakta Katarina på Jordgubben för visning första måndagen i månaden.

KONTAKT

catherine.rose@cforetaget.se

Telefon fsk. chef:
070-020 98 97

Köket: 070-090 41 42
Grodan: 070-020 98 91
Krokodilen: 070-020 98 92
Jordgubben: 070-020 98 93
Lingon: 070-020 98 94
Delfinen: 070-020 98 95
Blåvalen: 070-020 98 96

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se